Warsztaty „Mapy dla niewidomych”
Warsztaty

Warsztaty „Mapy dla niewidomych”

W czwartek 23.05.2019 mieliśmy przyjemność poprowadzić warsztaty „Mapy dla niewidomych” mające na celu wypracowanie sposobu tworzenia użytecznych map dla osób niewidomych. Warsztaty zostały zorganizowane wspólnie z kadrą pedagogiczną oraz niewidomymi uczniami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dąbrowie Górniczej , Stowarzyszeniem na rzecz Niepełnosprawnych W Labiryncie, Katarzyną Ujmą-Wąsowicz wraz ze studentami Architektury na Politechnice Śląskiej, Anną Grucą, wraz ze studentami Psychologii na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym – Wydział w Katowicach oraz Fundacją Wygrajmy Razem.

Warsztaty 2
Warsztaty 2

Warsztaty przebiegły w bardzo kreatywnej atmosferze. Wspólnie wyciągnęliśmy wiele cennych wniosków na temat sposobu poruszania się osób niewidomych wewnątrz budynków. Wykorzystamy tą wiedzę do usprawnienia obecnie projektowanych rozwiązań nawigacji oraz map dla niewidomych.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz osobom zaangażowanym w organizację zajęć. To był właściwie spędzony czas :).

Zdjęcia wykonała Dominika Źeleźnik.

Dodaj komentarz